Wander Book pomáha

Najkrajšou schopnosťou v živote je pomoc druhým.

Spoločnosť Wander Book s.r.o. sa okrem výroby a distribúcie Turistických denníkov a Wander Card snaží tiež podporovať charitatívne projekty a dobrovoľnícke aktivity v rôznych odboroch.

Teší nás, že môžeme finančne prispievať projektom a organizáciám, ktoré pôsobia v mnohých oblastiach. Ich činnosť považujeme za dlhodobo prínosnú a sme radi, že aj my môžeme trochu pomôcť práve prostredníctvom nich.

Ku koncu roka 2019 sme venovali čiastku 50 000 Kč medzi nasledujúce organizácie:

Projekt Šanca

Organizuje preventívny a humanitárny program pre komerčne sexuálne zneužívané deti a mládež, obete obchodovania s ľuďmi, ktoré žijú v Českej republike v zabudnutí.

www.sance.info

APOSS Liberec

Poskytuje sociálne služby osobám s mentálnym postihnutím a poruchami autistického spektra.

www.aposs.cz

Hospic sv. Zdislavy

Stará sa o choré a umierajúce osoby v Liberci, Jablonci nad Nisou a okolia.

www.hospiczdislavy.cz

Člověk v tísní

Poskytuje okamžitú humanitárnu pomoc a pomáha ľuďom postaviť sa na vlastné nohy. Podporuje výstavby škôl, vŕtanie studní, školenie zdravotníkov v Afrike.

www.clovekvtisni.cz

Centrum pro zvířata v nouzi

Poskytuje pomoc handicapovaným voľne žijúcim zvieratám a prevádzkuje zvierací útulok.

www.utulek-ul.cz

Společnost Aperio

Snaží sa o zlepšenie služieb v materstve a rodičovstve, podporuje rovné zachádzanie so ženami a mužmi v rodine a na pracovnom trhu.

www.aperio.cz

Centrum Paraple

Spoločnosť založená Zděnkom Švěrákom, ktorá sa zameriava na pomoc ľuďom s poškodením miechy.

www.paraple.cz

Nadace Terezy Maxové

Usiluje o to, aby každé dieťa vyrastalo v rodine.

www.nadaceterezymaxove.cz

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Orientuje sa na kultúrnu a zdravotnícku oblasť.

www.vize.cz

Středisko výcviku vodicích psů SONS ČR

Zaoberá sa výcvikom psov pre zrakovo postihnutých.

www.vodicipsi.cz