Čo sú Wander Card

Nálepky s fotografiami atraktívnych miest, doplnené o zaujímavé údaje

Ste batôžkar, športovec alebo pôžitkár?

Nájdete pomocou filtrov presne to, čo vás láka.

 

Wander Card

Nálepky s fotografiami a popisom zaujímavostí nielen z turistiky, ale aj kultúry, športu či gastronómie. Sú doplnené kupónmi, anglickým prekladom a čiernobielou Wander Stamp imitujúcou pečiatku.

Turistická vizitka

Ide o obdobný typ nálepiek, ako sú vyššie zmienené Wander Card, môžete sa s nimi stretnúť len v Českej republike v oblasti záujmu turistika.

 

Štruktúra Wander Card

Wander Card sa delia podľa troch základných kritérií, ktorých kombináciou môžete nájsť to, čo Vás zaujíma.


Podľa druhu

Druh určuje, či ide o miesto, akciu, výročie, osobu alebo tím. Základom projektu sú Wander Card miest, ktoré sa zobrazujú na mapách, a poskytujú tak zaujímavé tipy na výlety.

Podľa druhu majú Wander Card aj svoje názvy. Miesta sú vydávané výhradne pod názvom Wander Card. Akcie, výročia, osoby alebo tímy pod názvami: Participant´s, Anniversary, Personal alebo Team Card.


Podľa oblasti záujmu

Rozlišujeme štyri základné oblasti, ktorými sú turistika, kultúra, šport a gastronómia. Každá oblasť je rozdelená do jednotlivých kategórií. Základom projektu je oblasť turistiky, kde nájdete viac ako 30 tematických kategórií.

Podľa zaradenia Wander Card do kategórie môže používateľ získať príslušný znalostný odznak alebo medailu.


Podľa polohy

Pre potreby projektu Wander Book boli definované turistické regióny, do ktorých sú povinne zaradené všetky miesta vydané na Wander Card.

Podľa zaradenia Wander Card do turistického regiónu môže používateľ získať príslušný znalostný odznak.

V produktoch ponúkame tiež možnosť triedenia podľa oficiálneho správneho členenia, teda podľa štátu, kraja a okresu.

Grafická podoba a formát

Existujú 4 formáty: W-základný, W-rozšírený, TV-základný a TV-rozšírený. Ich detailný opis nájdete na obrázkoch nižšie.

Formát W-základný – rozmer 5 x 13 cm – 5 polí

Formát W-rozšírený – rozmer 5 x 26,5 cm – 9 polí

Formát TV-základný – rozmer 5 x 9 cm – 3 polia

Formát TV-rozšírený – rozmer 5 x 18,5 cm – 5 polí