Odznaky a medaily

Skúsení cestovatelia sú odmenení za nazbierané Wander Card znalostnými odznakmi a ďalšími odmenami.

Čo je v denníku, to sa počíta!

Pri získaní dostatočného počtu Wander Card zašleme odznak vzťahujúci sa k Vašej znalosti turistických miest!

Znalosť kategórií

Každá Wander Card je zaradená do jednej príslušnej kategórie.

Nárok na odznak „Expert kategórie“ vo farbách bronzu, striebra, zlata vzniká dosiahnutím 50, 100, 150 Wander Card z danej kategórie. Kovové znalecké odznaky je možné získať len v oblasti záujmu turistika.

Vyššia znalosť kategórií je oceňovaná odznakom „Globetrotter“. Tento odznak vo farbách bronzu, striebra, zlata obdrží len úctyhodný cestovateľ za 300, 500, 1000 Wander Card! Vydáva sa len v anglickej verzii, k jeho získaniu je väčšinou potrebné navštíviť miesta vo viacerých krajinách.

Pre oblasti záujmu kultúra, šport a gastronómia sa udeľujú znalecké medaily, ktoré sú razené do samolepky vo farbách bronzu, striebra, zlata. Nárok na medailu vzniká za nazbieranie 50, 100, 150 Wander Card z príslušnej kategórie. Vydávajú sa len v anglickej verzii.

Započítavajú sa

Wander Card miest, akcií, osôb a tímov publikované pod názvami Wander, Participant's, Personal alebo Team Card zo všetkých oblastí záujmu.

Len prvá načítaná verzia každej z nich.

Nezapočítavajú sa

Výročné Anniversary Card

Znalosť regiónov

Každá Wander Card je zaradená len do jedného príslušného regiónu.

Nárok na odznak „Expert regiónu“ vo farbách bronzu, striebra, zlata vzniká dosiahnutím 50, 100, 150 Wander Card z daného regiónu. Názov regiónu je uvedený vždy v jazyku danej krajiny.

Za Českú republiku sú udeľované len odznaky s názvom „Znalec“ v českej verzii.

Započítavajú sa

Wander Card miest zo všetkých oblastí záujmu.

Len prvá načítaná verzia každej Wander Card.

Nezapočítavajú sa

Participant´s Card, Anniversary Card, Personal Card alebo Team Card.

Znalosť štátov

Každá Wander Card má podľa svojej polohy príslušnosť ku správnemu celku danej krajiny.

Nárok na odznak „Znalec štátov“ vo farbách bronzu, striebra, zlata vzniká dosiahnutím 50, 100, 150 Wander Card z každého najvyššieho správneho celku krajiny (v Slovenskej republike z krajov).

Započítavajú sa

Wander Card miest zo všetkých oblastí záujmu.

Len prvá načítaná verzia každej Wander Card.

Nezapočítavajú sa

Participant‘s Card, Anniversary Card, Personal Card alebo Team Card.

Celková znalosť

Odznak za celkovú znalosť má dva varianty. Prvý variant predstavujú hviezdy vydávané v troch veľkostiach. Každá veľkosť existuje vo farbách bronzu, striebra, zlata. Malé hviezdy sa udeľujú za nazbieranie celkového počtu 100, 200, 300 Wander Card, stredné za 500, 750, 1000 Wander Card, veľké za 1500, 2000, 2500 Wander Card.

Druhý variant tohto odznaku predstavuje „Globetrotter“, ktorý je pokračovaním hviezd. Tento odznak vo farbách bronzu, striebra, zlata obdrží len úctyhodný cestovateľ pri získaní 5000, 7500, 10000 Wander Card.

Započítavajú sa

Wander Card miest, akcií, osôb a tímov publikovaných pod názvami Wander, Participant´s, Personal alebo Team Card zo všetkých oblastí záujmu.

Len prvá načítaná verzia každej z nich.

Nezapočítavajú sa

Výročné Anniversary Card.

Samolepky k odznakom

Ku každému odznaku od nás obdržíte i samolepku s motívom získanej odmeny. Slúži k nalepeniu do denníka alebo si pre ne môžete vytvoriť samostatný prehľad.

Samolepky sú k nahliadnutiu v detaile každého odznaku v produktoch.