Ako získať odmenu

Posielajte len kupóny z miest, ktoré ste skutočne navštívili, inak porušíte pravidlá projektu a fair play!

Vaše úsilie sa zhodnotí, keď nám pošlete čiarové kódy z nálepiek.

Získajte znalecké odmeny, medaily, certifikáty a ďalšie ceny!

Ako získať odmenu

Na každého cestovateľa čaká odmena v podobe nového denníka, odznakov, medailí a ďalších cien. Všetko, čo je potrebné urobiť k ich získaniu, je zaslať minimálne 100 kupónov s čiarovými kódmi z Wander Card alebo Wander Sticker.

Kupóny s čiarovými kódmi nalepte do formulárov, ktoré nájdete v zadnej časti denníka. Ako správne vyplniť formulár, sa dozviete v tomto odkaze.

Nárok na zaslanie odmien vzniká len pri zaslaní 100 a viac kupónov súčasne.

Nový denník

Za každých 100 zaslaných kupónov s čiarovými kódmi od nás obdržíte nový denník zadarmo. Motív obálky si môžete zvoliť sami. Vyberať je možné len z konfekčnej produkcie Turistických denníkov a nie zo zákazkových denníkov, ktoré je možné zakúpiť len u predajcu. Fanúšikovia Wander Sticker si môžu ako odmenu zvoliť aj niektoré z vydaných Wander Sticker albumov.

Ďalšie odmeny

Odznaky a medaily

Registráciou kupónov s čiarovými kódmi z Wander Card sa Vám načítajú body pre získanie odznakov a medailí. Pri dosiahnutí zodpovedajúceho počtu bodov Vám vznikne nárok na odmenu, ktorú Vám zašleme poštou.

Prehľad o Vašich odmenách nájdete na hlavnej strane svojho portfólia alebo v sekcii „Získané odmeny“.

Odmeny môžu byť udelené len registrovaným používateľom. S ich súhlasom ich potom publikujeme v zozname úspešných zberateľov.

Ďalšie odmeny

Registráciou kupónov s čiarovými kódmi z Wander Sticker sa Vám načítajú body pre získanie zberateľských samolepiek. Ďalej môžete získať odmeny pre zberateľské série a podsérie.

Okrem toho môžu byť za dosiahnutie určitého počtu nálepiek a splnenie stanovených pravidiel udeľované prémiové odmeny.

Produkty

Odmeny môžu byť udelené len registrovaným používateľom. S ich súhlasom ich potom publikujeme v zozname úspešných zberateľov.

Každoročné losovanie o ceny

Na konci každej turistickej sezóny – vždy k 30. novembru – vylosujeme niekoľkých výhercov. Do zlosovania je zaradený každý, kto k danému dátumu získa aspoň jeden odznak celkovej znalosti.

Od roku 2018 losujeme výhercov aj medzi zberateľmi Wander Sticker.

Prevzatím cien výherca súhlasí so zverejnením svojho mena a priezviska na týchto webových stránkach.