14.3. 2022

Posledná šanca na zakúpenie vyradených motívov denníkov

Vážení zberatelia Wander Card, naskýta sa posledná šanca na získanie denníkov s motívmi, ktoré už nebude možné po dopredaji malého zvyšku zásob získať

BTD-101 Vysoké Tatry

BTD-102 Bratislavský most

BTD-105 100. výročie vzniku Československa 1918-2018

BTD-151 Turistický denník (No. 151 - Tilka a Tonko s Jánošíkom)