Ostatné druhy vizitiek

Okrem Turistických vizitek/Wander Cards vydáváme taktiež dalšie druhy vizitek za týchto obchodných podmienok

V priebehu letnej sezóny je potrebné počítať s tým, že spracovanie Osobnej/Týmovej vizitky trvá dlhšiu dobu, približne 2 mesiace.

 

DRUHY:

ABSOLVENTSKÉ VI­ZITKY - pre akcie
VÝROČNÉ VI­ZITKY - pre výročia
TÝMOVÉ VIZITKY - pre týmy (2 a viac osôb)
OSOBNÉ VIZITKY - pre osoby

 

OBCHODNÉ PODMIENKY:

VÝROBA NA ZÁKAZKU v náklade 300 ks, zahraničný formát tzv. Wander Card.

NEDÁ SA ZÍSKAŤ ZASLANÍM POŠTOU OD VYDAVATEĽA (eshop).

VLASTNÍK ODOBERÁ CELÝ VYDANÝ NÁKLAD.

 

REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA môžu získať takúto ZĽAVU NA VÝROBU OSOBNEJ VIZITKY podľa dosiahnutej znalosti:

Při termínu zpracování od 1.3. do 31.8.

FORMÁT W- ZÁKLADNÝ W- ROZŠÍŘENÝ
NÁKLAD 300 ks 300 ks
ZNALOSŤ Celkom € (€/ks) Celkom € (€/ks)
0-99 125 € (0,42 €) 161 € (0,54 €)
100-499 113 € (0,38 €) 149 € (0,50 €)
500-999 101 € (0,34 €) 137 € (0,46 €)
1000 a viac 89 € (0,30 €) 125 € (0,42 €)

 

Pri termíne spracovania od 1.9. do 28.2.

FORMÁT W- ZÁKLADNÝ W- ROZŠÍŘENÝ
NÁKLAD 300 ks 300 ks
ZNALOST Celkom € (€/ks) Celkom € (€/ks)
0-99 113 € (0,38 €) 149 € (0,50 €)
100-499 101 € (0,34 €) 137 € (0,46 €)
500-999 89 € (0,30 €) 125 € (0,42 €)
1000 a viac 77 € (0,26 €) 113 € (0,38 €)

 

Zľava je neprenosná, vizitka musí byť vydaná na registrované meno.
Podklady pre vydánie prosíme zaslať na: obchod@sk.wander-book.com

 

DALŠIE DRUHY A PRÍPLATKY:

 

TÝMOVÉ VIZITKY – TEAM CARD

CENY

Ceny se odvíjajú od zvoleného formátu a vždy je potrebné odobrať celý náklad 300 ks.

Pri termíne spracovania od 1.3. do 31.8.

FORMÁT W- ZÁKLADNÝ W- ROZŠÍŘENÝ
NÁKLAD 300 ks 300 ks
Celkom € (€/ks) 125 € (0,42€) 161 € (0,54€)

 

Pri termíne spracovania od 1.9. do 28.2.

FORMÁT W- ZÁKLADNÝ W- ROZŠÍŘENÝ
NÁKLAD 300 ks 300 ks
Celkom € (€/ks) 113 € (0,38 €) 149 € (0,50 €)

PRÍPLATKY

Digitálna karikatúra zadarmo
Kreslená karikatúra +12,00 €