10.2. 2022

Zrušené predajné miesta k 31. 12. 2021 na staniciach Železničnej spoločnosti Slovensko

Nižšie uvedené predajne miesta už nebudú od januára r. 2022

mať k dispozícii náš sortiment

Bardejov - osobná pokladňa ŽSSK

Bratislava Petržalka - osobná pokladňa ŽSSK

Čadca - osobná pokladňa ŽSSK

Komárno - osobná pokladňa ŽSSK

Kúty - osobná pokladňa ŽSSK

Levice - osobná pokladňa ŽSSK

Michalovce - osobná pokladňa ŽSSK

Snina - osobná pokladňa ŽSSK

Šaľa - osobná pokladňa ŽSSK

Štúrovo - osobná pokladňa ŽSSK

Topoľčany - osobná pokladňa ŽSSK

Trenčín - osobná pokladňa ŽSSK

Vranov nad Topľou - osobná pokladňa ŽSSK

Dolný Kubín - osobná pokladňa ŽSSK

Humenné mesto - osobná pokladňa ŽSSK