Znalosť štátov

Znalec Českej republiky

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Českej republiky

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Českej republiky

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest