170. výročie železníc na Slovensku 1848-2018 V-79 : 

História sa započala 20. augusta príchodom prvého parného vlaku z rakúskeho Marcheggu do Prešporka. Súpravu vozňov viedol parný rušeň „BIHAR“.

Slovensko 170 vyrocie zeleznic VERZIE 1

Nie je možné objednať v eshope

Slovensko 170 vyrocie zeleznic VERZIE 2 dvojdielna

Nie je možné objednať v eshope

Kategórie :Nezaradené ( N )
Región :Nezaradené ( N )
Administrativne členenie :Nezaradené SK / Nezaradené SK / Slovensko
Železničná spoločnosť Slovensko, osobná pokladnica, Železničiarska 838, 908 01 Kúty[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, zákaznícke centrum, ul. 29. augusta č. 35, 974 01 Banská Bystrica[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, zákaznícke centrum, Staničné námestie 11, 040 01 Košice[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, zákaznícke centrum, Masarykova 81, 08001 Prešov[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, informačná kancelária, P.O. Hviezdoslava 7, 010 73 Žilina[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Železničná 12, 945 01 Komárno[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Dopravná 14, 921 01 Piešťany[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Staničná 1033, 067 01 Snina[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Železničná 1, 911 01 Trenčín[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, osobná pokladnica, Kopčianská 1, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Staničná 1265, 093 01 Vranov nad Topľou[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Holubyho 1, 902 01 Pezinok[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, zákaznícke centrum, Staničná 1, 066 01 Humenné[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, zákaznícke centrum, Wolkerova 479, 058 01 Poprad Tatry[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, osobná pokladnica, Staničná 6, 95055 Nitra[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Staničná 1862/5, 026 01 Dolný Kubín[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Staničná 10, 071 01 Michalovce[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Kačkova 2, 034 01 Ružomberok[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Poštová 4019/7, 059 85 Štrbské Pleso[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Trenčianska 440, 020 01 Púchov[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Železničný rad 14, 943 01 Štúrovo[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Železničný uzol 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, zákaznícke centrum hlavná stanica, Nám. Fr.Liszta 1, 811 04 Bratislava[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, zákaznícke centrum, Námestie republiky č. 8, 940 65 Nové Zámky[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, zákaznícke centrum, T. G. Masaryka 294, 960 01 Zvolen[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Staničná ulica, 022 01 Čadca [0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Železničná 1672/52, 984 01 Lučenec[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, T. Vansovej 9, 971 01 Prievidza[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Starý Smokovec V/30, 062 01 Vysoké Tatry[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Železničná 12, 035 61 Vrútky[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Staničná 21, 927 01 Šaľa[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa Topoľčany, Ul. M. Rázusa 4214/17, 955 01 Topoľčany[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, zákaznícke centrum Hodžovo nám.- podchod, 811 06 Bratislava[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, zákaznícke centrum, Štefánikova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, zákaznícke centrum, Kollárova 36, 917 95 Trnava[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Železničná 277, 91401 Trenčianska Teplá[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Nádražný rad 2, 934 01 Levice[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Robotnícka 290/8, 017 01 Považská Bystrica[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Fabiniho 25, 052 01 Spišská Nová Ves[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Kollárova 10, 039 01 Turčianske Teplice[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, osobná pokladnica, Slovenská 18, 085 01 Bardejov[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa Humenné-mesto, Nám. slobody 42, 066 01 Humenné[0,0km]
Slovensky170. výročie železníc na Slovensku 1848-2018História sa započala 20. augusta príchodom prvého parného vlaku z rakúskeho Marcheggu do Prešporka. Súpravu vozňov viedol parný rušeň „BIHAR“.
Česky170. výročí železnic na Slovensku 1848-2018Historie se započala 20. srpna příjezdem prvního parního vlaku z rakouského Marcheggu do Prešpurku. Soupravu vozů vedla parní lokomotiva „BIHAR“.
Deutsch170. Jahrestag der Eisenbahn in der Slowakei 1848-2018Ihre Geschichte begann mit der Ankunft des ersten Dampfzugs vom österreichischen Marchegg nach Pressburg am 20. August. Die Dampflok "BIHAR" führte die Zuggarnitur.
English170th anniversary of the railway in Slovakia 1848-2018Its history commenced on 20th August with the arrival of the first steam train travelling from Marchegg in Austria to Prešpork. The train was pulled by a "BIHAR" steam locomotive.
Polski170. rocznica kolei na Słowacji 1848-2018Historia ma swój początek 20 sierpnia, kiedy przyjechał pierwszy pociąg parowy z austriackiego Marchegg do Preszburga. Wagony ciągnęła lokomotywa parowa „BIHAR“.