Soľný kopec v Egerszalóku HU-6 : 

​Vápenato-sodné návršie vytvorené postupným usádzaním minerálov vyvierajúcej termálnej vody. Podobný úkaz sa nachádza napríklad v Yellowstoneskom národnom parku.

Egerszalok sodomb

Odporúčaná cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategórie :Prírodné zaujímavosti ( PZ )
Región :Severné Maďarsko ( EMAG )
Administrativne členenie :Jáger / Hevešská župa / Maďarsko
GPS : 47°51'11.154"N, 20°20'4.365"E
Foto : kallojazmin, Creative Commons, CC BY-SA 4.0
MagyarEgerszalóki sódomb Lehűlt, feltörő gyógyvizek kicsapódott oldott anyagai só-dombokat hoznak létre. Hasonló például a Yellowstone Nemzeti Parkban látható.
ČeskySolný kopec - EgerszalókKalciovo-sodné návrší vytvořené postupným usazováním minerálů vyvěrající teplé vody. Podobný úkaz se nachází například v Yellowstonském národním parku.
EnglishSalt hill - EgerszalókCalcium-sodium hill created by means of the gradual depositing of minerals bubbling up in hot water. There is a similar phenomenon in Yellowstone National Park.
SlovenskySoľný kopec v Egerszalóku​Vápenato-sodné návršie vytvorené postupným usádzaním minerálov vyvierajúcej termálnej vody. Podobný úkaz sa nachádza napríklad v Yellowstoneskom národnom parku.