Chrám Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove SK-436 : 

Gréckokatolícky kostol z r. 1825, obnovený ikonostas zahŕňa osem pôvodných diel z r. 1886. Nahradil drevenú cerkev so slamenou strechou.

Chrám Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove

Odporúčaná cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategórie :Cirkevné pamiatky ( C )
Región :Východné Slovensko ( VSL )
Administrativne členenie :Trebišov / Košický kraj / Slovensko
GPS : 48°37'23.27"N, 21°43'14.26"E
Nadm. výška : 109 m
Foto : Kamila Motyčková a Jiří Šír www.fotobohemia.cz, Archiv farnosti gréckokatolíckej cirkvi Trebišov
SlovenskyChrám Zosnutia presvätej Bohorodičky v TrebišoveGréckokatolícky kostol z r. 1825, obnovený ikonostas zahŕňa osem pôvodných diel z r. 1886. Nahradil drevenú cerkev so slamenou strechou.
ČeskyChrám Zesnutí přesvaté Bohorodičky v TrebišověŘeckokatolický kostel z roku 1825, obnovený ikonostas zahrnuje osm původních děl z roku 1886. Nahradil dřevěnou cerkev se slaměnou střechou.
EnglishTemple of the Dormition of the Most Holy Mother of God in TrebišovGreek Orthodox church from 1825, whose restored iconostasis includes eight original works from 1886. It replaced a wooden church with a straw roof.
MagyarSzűz Mária mennybevétele temploma - Tőketerebes Gorög katolikus szentély 1825-ből, a felújított ikonosztáza nyolc eredeti művet tartalmaz 1886-ból. Szalmatetős fatemplom helyére épült.