Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie PL-346 : 

Póznobarokowa trójnawowa budowla wzniesiona w 1767 r. z rokokową ambona z 1842 r. W dniu 9 kwietnia 2012 odsłonięto tablicę poświęconę ofiarom katastrofy w Smoleńsku.

Skoczów kościół św Apostołów Piotra i Pawła

Odporúčaná cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategórie :Cirkevné pamiatky ( C )
Región :Sliezko ( SLK )
Administrativne členenie :powiat cieszyński / Sliezske vojvodstvo / Polsko
GPS : 49°48'7.25"N, 18°47'14.35"E
Foto : Hons084, D T G, Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0
Telefón : 33 858 50 23
Web : www.skoczow.pl
PolskiKościół św. Apostołów Piotra i Pawła w SkoczowiePóznobarokowa trójnawowa budowla wzniesiona w 1767 r. z rokokową ambona z 1842 r. W dniu 9 kwietnia 2012 odsłonięto tablicę poświęconę ofiarom katastrofy w Smoleńsku.
ČeskyKostel sv. Apoštolů Petra a Pavla ve SkočověPozdně barokní trojlodní chrám postavený v roce 1767 s rokokovou kazatelnou z roku 1842. Dne 9. května 2012 byla odhalena pamětní deska věnovaná obětem katastrofy ve Smolensku.
EnglishChurch of the Apostles Peter and Paul in SkoczówLate Baroque three-nave church built in 1767, with a rococo pulpit from 1842. On 9 May 2012 a memorial plaque for the victims of the disaster in Smolensk was unveiled.