Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku PL-2056 : 

Tragizm wojny pokazany jest tu na przykładzie losów pojedynczych ludzi, społeczności, narodów.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dvojdielna

Odporúčaná cena: 20 Kč / 0.8 €

Kategórie :Vojenské pamiatky ( VP )
Región :Pomoransko ( POM )
Administrativne členenie :powiat Gdańsk / Pomoranské vojvodstvo / Polsko
GPS : 54°21'22.199"N, 18°39'39.444"E
Foto : Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Telefón : 58 760 09 60
Web : www.muzeum1939.pl
PolskiMuzeum II Wojny Światowej w GdańskuTragizm wojny pokazany jest tu na przykładzie losów pojedynczych ludzi, społeczności, narodów.
ČeskyMuzeum 2. světové války v GdaňskuTragédie války znázorněná na příkladech osudů jednotlivých lidí, společenství a národů.
DeutschMuseum des Zweiten Weltkriegs in DanzigBeispiele der Schicksale der einzelnen Leute, Gemeinschaften und Völker veranschaulichen die Kriegstragödie.
EnglishMuseum of World War II in GdańskTragedy of war depicted through the stories of individual people, communities and nations.