Historický park v Lednických Rovniach SK-1326 : 

Prírodno-krajinársky park členený lúkami, rybníčkom, močariskom a romantickou architektúrou. Založený v 18. stor. grófom J. G. Aspremont-Lindenom.

Historický park v Lednických Rovniach

Odporúčaná cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategórie :Záhrady a arboréta ( B )
Región :Strážovské vrchy a Malá Fatra ( SMF )
Administrativne členenie :Púchov / Trenčiansky kraj / Slovensko
GPS : 49°3'53.763"N, 18°17'26.439"E
SlovenskyHistorický park v Lednických RovniachPrírodno-krajinársky park členený lúkami, rybníčkom, močariskom a romantickou architektúrou. Založený v 18. stor. grófom J. G. Aspremont-Lindenom.
ČeskyHistorický park v Lednických RovníchPřírodně-krajinářský park členěný loukami, rybníčkem, mokřadem a romantickou architekturou. Založený v 18. století hrabětem J. G. Aspremont-Lindenem.
EnglishHistorical park in Lednické RovneLandscaped park with meadows, ponds, wetlands and romantic architecture. Founded in the 18th century by Count J. G. Aspremont-Linden.