Sixova stráň SK-1304 : 

Mohutné 5 až 6 boké hranoly, jedinečná ukážka stĺpovitej odlučnosti pyroxenických andezitov. Odkrytá lávová hornina je pozostatkom jamového lomu.

Sixova stráň

Odporúčaná cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategórie :Prírodné zaujímavosti ( PZ )
Región :Slovenské stredohorie ( SLS )
Administrativne členenie :Krupina / Banskobystrický kraj / Slovensko
GPS : 48°22'41.297"N, 19°0'53.546"E
Nadm. výška : 505 m
Foto : Janka Václavíková
SlovenskySixova stráňMohutné 5 až 6 boké hranoly, jedinečná ukážka stĺpovitej odlučnosti pyroxenických andezitov. Odkrytá lávová hornina je pozostatkom jamového lomu.
ČeskySixova stráňMohutné pěti až šestiboké hranoly, jedinečná ukázka sloupcovité odlučnosti pyroxenických andezitů. Odkrytá lávová hornina je pozůstatkem jámového lomu.
EnglishSixa Slope Massive pentagonal and hexagonal blocks, a unique example of the columnar jointing of pyroxene andesites. The uncovered lava material is a remnant of a quarry.