7.12. 2022

Výhercovia žrebovania o ceny 2022

K 30.11.2022 bolo vyžrebovaných 7 výhercov, ktorí obdržali ceny zobrazené nižšie. Zberatelia Wander Card a Wander Sticker boli žrebovaní osobitne.

Výhercom blahoželáme a ďakujeme za ich priazeň!

Zoznam výhercov:

Zberatelia Wander Card

  1. Alina Binder, Boguszów-Gorce  (PL)
  2. Jozef Kováčik, Nové Mesto nad Váhom  (SK)
  3. Mária Matušáková, Vrbové (SK)
  4. Dietmar Liebal, Stolpen (DE)
  5. Daniela Ďurigová, Bratislava (SK)
  6. Arkadiusz Boroń, Mielec (PL)

Zberatelia Wander Sticker

  1. Jozef Karovič, Bratislava (SK)