15.7. 2021

Úchvatný motív novej obálky denníka

Úchvatný Kmeťov vodopád Vás očarí SK- 38 Kmeťov dodopád

Kto nemá ho, utekaj kúpit ho✍????  Turistický denník (No. 115)