F-1041 Stibor zo Stiboríc

Veľmož poľského pôvodu, vojvoda Sedmohradský, rytier Dračieho rádu. Bol šľachetný, založil množstvo domovov pre siroty a chudobincov. Ako najlepší priateľ a radca kráľa Žigmunda Luxemburského získal za verné služby a udatnosť významné hodnosti a značné bohatstvo. Právom hrdo niesol titul „pán Beckova a rieky Váh".

Stibor zo Stiboríc
 • Štát:
  Slovensko
 • Séria:
  Kto bol kto (SK)
 • Číslo v sérii:
  80
 • Technická špecifikácia:
  laminovaná samolepka, 4 výseky, rozdelená do 5 polí, rozmer 5 x 13 cm
Cena:
0,60 €
Stibor zo Stiboríc
Predajné miesta