Šarže a odznaky

Malý odznak turistickej znalosti

Malý odznak turistickej znalosti

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Malý odznak turistickej znalosti

Malý odznak turistickej znalosti

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 200 miest

Malý odznak turistickej znalosti

Malý odznak turistickej znalosti

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 300 miest

Veľký odznak turistickej znalosti

Veľký odznak turistickej znalosti

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 500 miest

Veľký odznak turistickej znalosti

Veľký odznak turistickej znalosti

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 750 miest

Veľký odznak turistickej znalosti

Veľký odznak turistickej znalosti

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Osemcípy odznak turistickej znalosti

Osemcípy odznak turistickej znalosti

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 1500 miest

Osemcípy odznak turistickej znalosti

Osemcípy odznak turistickej znalosti

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 2000 miest

Osemcípy odznak turistickej znalosti

Osemcípy odznak turistickej znalosti

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 2500 miest

Svetobežník

Svetobežník