Odznaky regiónov

Znalec Berounska a Kladenska

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Berounska a Kladenska

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Berounska a Kladenska

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Beskýd a Bukovských vrchov

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Beskýd a Valašska

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Beskýd a Valašska

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Beskýd a Valašska

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Brandenburska

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Brandenburska

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Brandenburska

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Brnenska a Drahanskej vrchoviny

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Brnenska a Drahanskej vrchoviny

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Brnenska a Drahanskej vrchoviny

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Českého stredohoria a Žatecka

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Českého stredohoria a Žatecka

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Českého stredohoria a Žatecka

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Českého raja

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Českého raja

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Českého raja

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Chodska a Českého lesa

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Franska a Horného Falcka

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Franska a Horného Falcka

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Franska a Horného Falcka

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Jeseníkov a Kralického Snežníku

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Jeseníkov a Kralického Snežníku

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Jeseníkov a Kralického Snežníku

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Jizerských hôr

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Jizerských hôr

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Jizerských hôr

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Južných Čiech

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Južných Čiech

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Južných Čiech

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Južnej Moravy

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Južnej Moravy

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Južnej Moravy

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Jury, Małopolska i Kielecczyzna

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Jury, Małopolska i Kielecczyzna

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Jury, Małopolska i Kielecczyzna

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Kladského pomedzia

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Kladského pomedzia

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Kladského pomedzia

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Kráľovohradecka

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Kráľovohradecka

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Kráľovohradecka

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Krkonôš

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Krkonôš

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Krkonôš

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Krušných hôr

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Krušných hôr

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Krušných hôr

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Dečínska a Lužických hôr

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Dečínska a Lužických hôr

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Dečínska a Lužických hôr

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Máchovho kraja a Kokořínska

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Máchovho kraja a Kokořínska

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Nízkych Tatier a Veľkej Fatry

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Olomoucka

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Olomoucka

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Orlických hôr

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Orlických hôr

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Orlických hôr

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Pardubicka

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Pardubicka

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Pardubicka

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Plzeňska

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Plzeňska

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Plzeňska

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Podunajskej nížiny a Malých Karpát

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Podunajskej nížiny a Malých Karpát

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Podunajskej nížiny a Malých Karpát

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Polabia

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Polabia

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Posázavia

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Posázavia

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Posázavia

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Posázavia

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Prahy a okolia

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Prahy a okolia

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Saska

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Saska

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Saska

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Severnej Moravy a Sliezska

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Severnej Moravy a Sliezska

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Severnej Moravy a Sliezska

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Sliezsko

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Sliezka

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Sliezka

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Slovenského rudohoria

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Slovenského stredohoria

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Slovenského stredohoria

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Strážovských vrchov a Malej Fatry

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Strážovských vrchov a Malej Fatry

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Stredného Povltavia

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Stredného Povltavia

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Šumavy a Bavorského lesa

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Šumavy a Bavorského lesa

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Šumavy a Bavorského lesa

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Tatier, Oravy a Levočských vrchov

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Tatier, Oravy a Levočských vrchov

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Východného Slovenska

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Vysočiny

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Vysočiny

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Vysočiny

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Západných Čiech

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Západných Čiech

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Západných Čiech

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest

Znalec Zlínska a Slovácka

Bronzový odznak je udeľovaný za znalosť 50 miest

Znalec Zlínska a Slovácka

Strieborný odznak je udeľovaný za znalosť 100 miest

Znalec Zlínska a Slovácka

Zlatý odznak je udeľovaný za znalosť 150 miest