Komárňanská informačná kancelária, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

Región :
Podunajská nížina a Malé Karpaty
Administratívne členenie:
Komárno / Nitriansky kraj / Slovensko
GPS:
47°45'27.14"N, 18°07'46.59"E
Telefón :
+421 948 830 202