V-80 100. výročie založenia ČSD 1918-2018

Organizácia riadiaca železnice na území novozaloženého štátu. Železničnú sieť prevzali Československé štátne dráhy od bývalého Rakúsko-Uhorska.

100. výročí založení ČSD 2018
 • Kategórie:
  Nezařazeno ( N )
 • Región :
  Nezařazeno NIKDE ( N )
 • Administratívne členenie:
  Nez. SK / Nezařazeno SK / Slovensko
100. výročí založení ČSD 2018
 • Kategórie:
  Nezařazeno ( N )
 • Región :
  Nezařazeno NIKDE ( N )
 • Administratívne členenie:
  Nez. SK / Nezařazeno SK / Slovensko
100. výročí založení ČSD 2018
 • Kategórie:
  Nezařazeno ( N )
 • Región :
  Nezařazeno NIKDE ( N )
 • Administratívne členenie:
  Nez. SK / Nezařazeno SK / Slovensko
100. výročie založenia ČSD 1918-2018
 • Kategórie:
  Nezařazeno ( N )
 • Región :
  Nezařazeno NIKDE ( N )
 • Administratívne členenie:
  Nez. SK / Nezařazeno SK / Slovensko
Cena:
0,60 €
Cena:
0,60 €
Cena:
0,60 €
Cena:
0,60 €
100. výročí založení ČSD 2018
100. výročí založení ČSD 2018
100. výročí založení ČSD 2018
100. výročie založenia ČSD 1918-2018
Predajné miesta