Haluzická tiesňava SK-837 : 

Hlboká strž vyhĺbená Haluzickým potokom do šírky 200 m a viditeľne stále do šírky rastúca. Zaistená sústavou kamenných prehrádzok a stupňov. Dĺžka 1,5 km, hĺbka 50 m.

Haluzická tiesňava

Odporúčaná cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategórie :Prírodné zaujímavosti ( PZ )
Región :Zlínsko, Slovácko a Biele Karpaty ( ZSBK )
Administrativne členenie :Nové Mesto nad Váhom / Trenčiansky kraj / Slovensko
GPS : 48°49'18.127"N, 17°52'14.279"E
Foto : Lákat, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0
SlovenskyHaluzická tiesňavaHlboká strž vyhĺbená Haluzickým potokom do šírky 200 m a viditeľne stále do šírky rastúca. Zaistená sústavou kamenných prehrádzok a stupňov. Dĺžka 1,5 km, hĺbka 50 m.
ČeskyHaluzická soutěskaHluboká strž vyhloubená Haluzickým potokem do šířky 200 m a viditelně stále do šířky rostoucí. Zajištěná soustavou kamenných hrází a stupňů. Délka 1,5 km, hloubka 50 m.
EnglishHaluzická GorgeDeep gorge excavated by the Haluzický stream to a width of 200 m and apparently still growing. Secure system of dams and stone steps; length 1.5 km, depth 50 m.