Viedenská električka 1914-2018 V-82 : 

Lokálna 69 km dlhá elektrifikovaná trať medzi Viedňou a Bratislavou. V oboch metropolách bola začlenená do siete mestských električkových koľajníc.

Nie je možné objednať v eshope

Kategórie :Nezaradené ( N )
Región :Nezaradené ( N )
Administrativne členenie :Nezaradené SK / Nezaradené SK / Slovensko
Foto : archív ZSSK, a.s. Bratislava
Železničná stanica, osobná pokladňa, Železničná 343, 905 01 Senica[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa Topoľčany, Ul. M. Rázusa 4214/17, 955 01 Topoľčany[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, zákaznícke centrum, ul. 29. augusta č. 35, 974 01 Banská Bystrica[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, zákaznícke centrum, Staničné námestie 11, 040 01 Košice[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, zákaznícke centrum, Masarykova 81, 08001 Prešov[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, informačná kancelária, P.O. Hviezdoslava 7, 010 73 Žilina[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Staničná 1862/5, 026 01 Dolný Kubín[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Železničná 1672/52, 984 01 Lučenec[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, T. Vansovej 9, 971 01 Prievidza[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Starý Smokovec V/30, 062 01 Vysoké Tatry[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Železničná 12, 035 61 Vrútky[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, osobná pokladnica, Nádražná 1130/10, 901 01 Malacky[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Železničná 13, 903 01 Senec[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, osobná pokladnica, Železničiarska 838, 908 01 Kúty[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, zákaznícke centrum, Staničná 1, 066 01 Humenné[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, zákaznícke centrum, Wolkerova 479, 058 01 Poprad Tatry[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, osobná pokladnica, Staničná 6, 95055 Nitra[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Železničná 1, 076 43 Čierna nad Tisou[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Nádražný rad 2, 934 01 Levice[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Robotnícka 290/8, 017 01 Považská Bystrica[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Fabiniho 25, 052 01 Spišská Nová Ves[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Kollárova 10, 039 01 Turčianske Teplice[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, osobná pokladnica, Kopčianská 1, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Železničný rad 14, 943 01 Štúrovo[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Železničný uzol 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Holubyho 1, 902 01 Pezinok[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, zákaznícke centrum hl.stanica, Nám. Fr.Liszta 1, 811 04 Bratislava[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, zákaznícke centrum, Námestie republiky č. 8, 940 65 Nové Zámky[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, zákaznícke centrum, T. G. Masaryka 294, 960 01 Zvolen[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Staničná ulica, 022 01 Čadca [0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Kraľovany 86, 027 51 Kraľovany[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Dopravná 14, 921 01 Piešťany[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Staničná 1033, 067 01 Snina[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Železničná 1, 911 01 Trenčín[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, osobná pokladnica, SNP 361, 024 01 Kysucké Nové Mesto[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Staničná 21, 927 01 Šaľa[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa Humenné-mesto, Nám. slobody 42, 066 01 Humenné[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, J. Nováka 1, 036 01 Martin[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, zákaznícke centrum Hodžovo nám.- podchod, 811 06 Bratislava[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, zákaznícke centrum, Štefánikova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, zákaznícke centrum, Kollárova 36, 917 95 Trnava[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Železničná 277, 91401 Trenčianska Teplá[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Železničná 12, 945 01 Komárno[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Staničná 10, 071 01 Michalovce[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Kačkova 2, 034 01 Ružomberok[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Poštová 4019/7, 059 85 Štrbské Pleso[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Trenčianska 440, 020 01 Púchov[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, osobná pokladnica, Slovenská 18, 085 01 Bardejov[0,0km]
Železničná stanica, osobná pokladňa, Staničná 1265, 093 01 Vranov nad Topľou[0,0km]
SlovenskyViedenská električka 1914-2018Lokálna 69 km dlhá elektrifikovaná trať medzi Viedňou a Bratislavou. V oboch metropolách bola začlenená do siete mestských električkových koľajníc.
ČeskyVídeňská električka 1914-2018Lokální 69 km dlouhá elektrifikovaná trať mezi Vídní a Bratislavou. V obou metropolích byla začleněna do sítě městských tramvajových kolejnic.
EnglishVienna Tramway, 1914-2018Local 69 km electrified route between Vienna and Bratislava. In both metropolises it was incorporated into a network of city tram lines.