Pútnický areál Studničky Nová Ves nad Žitavou SK-194 : 

Zasvätený Panne Márii Kráľovnej, prameň vody vyviera podľa kroniky od r. 1860. Tri lipy a javor tvoria studničke živý chrám.

Pútnic. areál Stud. Nová Ves nad Žitavou

Odporúčaná cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategórie :Cirkevné pamiatky ( C )
Región :Podunajská nížina a Malé Karpaty ( DMK )
Administrativne členenie :Nitra / Nitriansky kraj / Slovensko
GPS : 48°17'20.09"N, 18°18'24.13"E
Nadm. výška : 155 m
Foto : Rudolf Ropek www.foto-ropek.cz
SlovenskyPútnický areál Studničky Nová Ves nad ŽitavouZasvätený Panne Márii Kráľovnej, prameň vody vyviera podľa kroniky od r. 1860. Tri lipy a javor tvoria studničke živý chrám.
ČeskyPoutní areál Studničky Nová Ves nad ŽitavouZasvěcený Panně Marii Královně, pramen vody vyvěrá dle kroniky od r.1860. Tři lípy a javor tvoří studánce živý chrám.
EnglishThe pilgrimage site of Studnička - Nová Ves nad ŽitavouDedicated to the Virgin Queen Mary, spring water rises according to the chronicles since 1860. Three lindens and a maple tree make up the well's living temple.
MagyarZsitvaújfalui zarándokhely Szűz Máriának szentelt hely, forrásból 1860-tól folyik a víz. Három hárs és egy juhar teremtik a forrás templomát.