Židovský cintorín v Skalici SK-1146 : 

Založený na svahu rotundového návršia asi v 1. pol. 17. stor., funkčný až do obdobia 1. sv. vojny. V meste sa našla stéla rabína Zachariáša z r. 1398.

Židovský cintorín v Skalici

Odporúčaná cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategórie :Židovské pamiatky ( ZP )
Región :Podunajská nížina a Malé Karpaty ( DMK )
Administrativne členenie :Skalica / Trnavský kraj / Slovensko
GPS : 48°50'55.052"N, 17°13'32.775"E
Foto : Palickap, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0  
SlovenskyŽidovský cintorín v SkaliciZaložený na svahu rotundového návršia asi v 1. pol. 17. stor., funkčný až do obdobia 1. sv. vojny. V meste sa našla stéla rabína Zachariáša z r. 1398.
ČeskyŽidovský hřbitov ve SkaliciZaložený na svahu rotundového návrší asi v 1. pol. 17. století, funkční až do období 1. sv. války. Ve městě se našla stéla rabína Zachariáše z roku 1398.
EnglishJewish Cemetery in SkalicaEstablished on the slope of a rotund hill in approximately the 1st half of the 17th century, open up to the period of the 1st World War. The stela of Rabbi Zachariah was located in the town from 1398.