Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši SK-C11 : 

Stále expozície výtvarných diel od gotiky po 20. stor. vrátane prác pedagóga a umelca P. M. Bohúňa

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Odporúčaná cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategórie :Architektúra ( CAR )
Región :Tatry, Orava a Levočské vrchy ( TOL )
Administrativne členenie :Liptovský Mikuláš / Žilinský kraj / Slovensko
GPS : 49°5'0.29"N, 19°36'55.04"E
Foto : archiv Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovský Mikuláš
Telefón : +421 (0) 905 731 155
Web : www.galerialm.sk
SlovenskyLiptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom MikulášiStále expozície výtvarných diel od gotiky po 20. stor. vrátane prác pedagóga a umelca P. M. Bohúňa
ČeskyLiptovská galerie Petra Michala Bohúňa v Liptovském MikulášiStálé expozice uměleckých děl od gotiky po 20. století, včetně prací pedagoga a umělce P. M. Bohúňa
DeutschLiptauer-Galerie von Peter Michal Bohúň in Liptovský MikulášZu sehen ist die permanente Ausstellung der bildender Kunst seit Gothik bis zum 20 Jhr., die auch Werke vom Pädagogen und Künstler Peter Michal Bohúň beinhaltet.
EnglishPetr Michal Bohúň Gallery in Liptovský MikulášPermanent exhibition of works of art from the Gothic through to the 20th century, including work by the teacher and artist P. M. Bohúň