Skalka pri Beckove SK-1055 : 

Vápencový tvrdoš vyčnievajúci 15 m nad okolím z nivy Váhu vypreparovaný ku koncu treťohôr. Ostrov viacerých ohrozených druhov flóry aj fauny.

Skalka pri Beckove

Odporúčaná cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategórie :Prírodné zaujímavosti ( PZ )
Región :Strážovské vrchy a Malá Fatra ( SMF )
Administrativne členenie :Nové Mesto nad Váhom / Trenčiansky kraj / Slovensko
GPS : 48°46'19.461"N, 17°53'34.936"E
Foto : Martin Hlauka (Pescan), Wikimedia Commons / Public Domain
SlovenskySkalka pri BeckoveVápencový tvrdoš vyčnievajúci 15 m nad okolím z nivy Váhu vypreparovaný ku koncu treťohôr. Ostrov viacerých ohrozených druhov flóry aj fauny.
ČeskySkalka u BeckovaVápencový tvrdoš vyčnívající 15 m z nivy řeky Váh, vypreparovaný ke konci třetihor. Ostrov několika ohrožených druhů flóry i fauny.
EnglishSkalka at BeckovLimestone formation extending 15 m from the alluvial plain of the Váh River, created at the end of the Tertiary Period. An island of several endangered types of flora and fauna.