Zámocká záhrada v Hlohovci SK-1036 : 

Sčasti zachované historické porasty, terasy a drobné stavby s dvestoročným platanovým hájom. Prvé parkové úpravy zachycuje mapa z r. 1777.

Zámocká záhrada v Hlohovci

Odporúčaná cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategórie :Záhrady a arboréta ( B )
Región :Podunajská nížina a Malé Karpaty ( DMK )
Administrativne členenie :Hlohovec / Trnavský kraj / Slovensko
GPS : 48°25'15.669"N, 17°47'15.569"E
Foto : Janka Václavíková
SlovenskyZámocká záhrada v HlohovciSčasti zachované historické porasty, terasy a drobné stavby s dvestoročným platanovým hájom. Prvé parkové úpravy zachycuje mapa z r. 1777.
ČeskyZámecká zahrada v HlohovciZ části zachované historické porosty, terasy a drobné stavby s dvousetletým platanovým hájem. První parkové úpravy zachycuje mapa z roku 1777.
EnglishChâteau garden in HlohovecPartially preserved historical growths, terraces and small structures with a two hundred year old plane tree grove. The first park landscaping is depicted in a map dating from 1777.