SK-1330 Rezervácia ľudovej architektúry v Španej Doline

Banícke domy zrubovej konštrukcie s kamennou podmúrovkou omietnuté hlinou a obielené vápnom. Väčšina zo zachovaných domov pochádza z 19. stor.

Rezervácia ľudovej architektúry v Španej Doline
 • Kategórie:
  Lidová architektura ( LA )
 • Región :
  Nízke Tatry a Veľká Fatra ( NTVF )
 • Administratívne členenie:
  Okres Banská Bystrica / Banskobystrický kraj / Slovensko
 • GPS:
  48°48'26.866"N, 19°07'59.901"E
 • Nadmorská výška:
  710 m
 • Web:
Cena:
0,60 €
Rezervácia ľudovej architektúry v Španej Doline
Predajné miesta