Losovanie o ceny

PRAVIDLÁ:

  • Losovanie prebehne každoročne k 30. novembru.
  • Za každý odznak celkovej Turistickej znalosti bude mať turista v žrebovaní jeden žetón so svojím meno a adresou. Pri dosiahnutí znalosti 200 a viac tak bude šanca na výhru vyššia.
  • príklad: Pri dosiahnutí celkovej turistickej znalosti 500, budú v žrebovaní 4 žetóny (za znalostné odznaky 100,200,300 a 500)
  • O tom, aké ceny budú zaradené do zlosovania, vás budeme informovať tu.
  • Prevzatím cien výherca súhlasí so zverejnením svojho mena a priezviska na tejto webovej stránke.