SK-1326 Historický park v Lednických Rovniach

Prírodno-krajinársky park členený lúkami, rybníčkom, močariskom a romantickou architektúrou. Založený v 18. stor. grófom J. G. Aspremont-Lindenom.

Historický park v Lednických Rovniach
 • Kategórie:
  Zahrady a arboreta ( B )
 • Región :
  Zlínsko, Slovácko a Bílé Karpaty ( ZSBK )
 • Administratívne členenie:
  Okres Púchov / Trenčiansky kraj / Slovensko
 • GPS:
  49°03'53.763"N, 18°17'26.439"E
Cena:
0,60 €
Historický park v Lednických Rovniach
Predajné miesta