Fotonálepky

Fotonálepky

 

Fotonálepka je samolepka vydávaná vo formátoch kompatibilných s Turistickým deníkom. Je vydávaná v sériách napr. železničná doprava, historické osobnosti, flóra, panovníci, fauna a ešte ďalšie pribudnú (uvažuje sa o krojoch, regionálnych jedlách/regionálnych produktoch, povesti, tance a iné).

 

Fotonálepky majú svoju ochrannú známku a poznáte ich podľa loga umiestneného na kupóne s čiarovým kódom. Každá séria má svoju unikátnu grafickú podobu. Fotonálepky môžu byť rozšírením Wander Card/Turistických vizitiek, ale aj samostatným zberateľským predmetom. Oživujú miesta o ďalšie pohľady a informácie na región.

 

Dajú sa zbierať a lepiť do Turistického denníku za sebou ako boli získané a hlavne v súvislosti s Turistickými vizitkami. Napríklad turistická vizitka Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci. Ten dom  môže turista navštíviť a kúpiť si jeho vizitku. Na to, aby si neskôr pamätal, kto bol Ľudovít Štúr, slúži Fotonálepka (séria Historické osobnosti). Tam si môže prečítať kto to bol – spisovateľ, kodifikátor spisovnej slovenčiny, kde žil, čo napísal a pod. . Fotonálepky, tým, že sú vydávané v rôznych sériách, tak môžu povedať viac o tom konkrétnom regióne – kto tam žil a ako bol pre región, či krajinu významný, aké rastliny tam rastú, aké zvieratá tam žijú, aké miestne jedlá sa tam varili alebo doteraz varia, aké kroje pochádzajú z tej oblasti a tak ďalej.

 

Druhá možnosť je zbierať ich zberateľským spôsobom po sériách. Tu uvažujeme do budúcna vytvoriť vzory na vytlačenie (A4, A5) listy, kde bude možné za sebou si lepiť všetky fotonálepky po sériách.

 

Fotonálepky majú svoju samostatnú číselnú radu, v rámci ktorej potom môžu vznikať ďalšie samostatne číslované série. Prvou ucelenú radu tvorí Secret Card (zatiaľ len v Českej republike) – povesti z regiónu, ktoré je možné lepiť do denníkov, ale aj do špeciálne vytvorenej knižky a mapy, s ktorou sa na záver hrá stolná hra. Pre série železničná doprava, flóra, historické osobnosti atď. nie je vytvorený špeciálny denník.

 

Čiarový kód z Fotonálepky bude zarátaný spolu s kódmi z Turistických vizitiek na denník zadarmo. Napr. ak bude zaslaných 20 kódov z Fotonálepiek a 80 kódov z Turistických vizitiek a rôzne iné kombinácie. Časom bude možné si Fotonálepky zaznamenávať vo svojom profile. Kód nebude zarátaný do klasického zlosovania o ceny, ktoré prebieha koncom novembra. Časom možno bude samostatné zlosovanie z Fotonálepiek. Odmeny ešte nie sú určené.

 

Verím, že Fotonálepky v spojení s Turistickými vizitkami sa stanú zaujímavou učebnou pomôckou, dielikom skladačky pri tvorbe vlastnej encyklopédie vedomostí o svojom blízkom i vzdialenom okolí.

 

Vydané Fotonálepky

 

Flora

Historické osobnosti

Železniční doprava

 

Predaj

 

Nové fotonálepky

 

 

 

Železničná doprava

 

 

 

 F-2

 Parný rušeň Albatros 498.104

 ŽSSK BA hl. stan.

Albatros klub

 vybavené

 F-6

 Ozubnicový parný rušeň 40.006

Múzeum ozubnicovej železnice v Tisovci

 neskôr až bude vizitka

 F-10

 Parný rušeň Ušatá 464.001

 ŽSSK Prievidza

vybavené

 F-14

 Parný rušeň Šlachtičná 475.196

 ŽSSK Vrútky

vybavené

 F-18

 Parný rušeň Štoker 556.036

 ŽSSK Vrútky

vybavené

 F-22

 Parný rušeň Smoschewer N°625

 Čiernohronská železnica Čierny Balog

 vybavené

 F-23

 Motorový rušeň Cecaňa T478.1201

 ŽSSK BA hl. stan.

Albatros klub

 vybavené

 F-24

 Parný rušeň Cifra U45.903

 Čiernohronská železnica Čierny Balog

 vybavené

 F-25

 Parný rušeň Reşiţa U46.903

 Čiernohronská železnica Čierny Balog

 vybavené

Flóra

 

 

 

 F-4

 Guľôčka bodkovaná, Globularia punctata

 TIK Devínska Nová Ves

 vybavené

 F-8

 Hlaváčik Jarný, Adonis vernalis

 TIK Devínska Nová Ves

 vybavené

 F-12

 Sápa hľuznatá, Phlomoides tuberosa

 TIK Devínska Nová Ves

ŽSSK Senica

 vybavené

vybavené

 F-16

 Sinokvet mäkký, Jurinea mollis

 TIK Devínska Nová Ves

 vybavené

F-19

Kručinka nemecká, Genista germanica

TIK Devínska Nová Ves

ŽSSK Senica

Vybavené

vybavené

Historické osobnosti

 

 

 

F-3

Ľudovít Štúr

ŽSSK BA hl. stan.

Rodný dom v Uhrovci

Vybavené

vybavené

F-7

Matúš Čák Trenčiansky

Trenčiansky hrad

vybavené

F-11

Alexander Dubček

Rodný dom v Uhrovci

vybavené

F-15

Georgius Thurzo

Oravský hrad

vybavené