Fotonálepky

Fotonálepky

 

Fotonálepka je samolepka vydávaná vo formátoch kompatibilných s Turistickým deníkom. Je vydávaná v sériách napr. železničná doprava, historické osobnosti, flóra, panovníci, fauna a ešte ďalšie pribudnú (uvažuje sa o krojoch, regionálnych jedlách/regionálnych produktoch, povesti, tance a iné).

 

Fotonálepky majú svoju ochrannú známku a poznáte ich podľa loga umiestneného na kupóne s čiarovým kódom. Každá séria má svoju unikátnu grafickú podobu. Fotonálepky môžu byť rozšírením Wander Card/Turistických vizitiek, ale aj samostatným zberateľským predmetom. Oživujú miesta o ďalšie pohľady a informácie na región.

 

Dajú sa zbierať a lepiť do Turistického denníku za sebou ako boli získané a hlavne v súvislosti s Turistickými vizitkami. Napríklad turistická vizitka Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci. Ten dom  môže turista navštíviť a kúpiť si jeho vizitku. Na to, aby si neskôr pamätal, kto bol Ľudovít Štúr, slúži Fotonálepka (séria Historické osobnosti). Tam si môže prečítať kto to bol – spisovateľ, kodifikátor spisovnej slovenčiny, kde žil, čo napísal a pod. . Fotonálepky, tým, že sú vydávané v rôznych sériách, tak môžu povedať viac o tom konkrétnom regióne – kto tam žil a ako bol pre región, či krajinu významný, aké rastliny tam rastú, aké zvieratá tam žijú, aké miestne jedlá sa tam varili alebo doteraz varia, aké kroje pochádzajú z tej oblasti a tak ďalej.

 

Druhá možnosť je zbierať ich zberateľským spôsobom po sériách. Tu uvažujeme do budúcna vytvoriť vzory na vytlačenie (A4, A5) listy, kde bude možné za sebou si lepiť všetky fotonálepky po sériách.

 

Fotonálepky majú svoju samostatnú číselnú radu, v rámci ktorej potom môžu vznikať ďalšie samostatne číslované série. Prvou ucelenú radu tvorí Secret Card (zatiaľ len v Českej republike) – povesti z regiónu, ktoré je možné lepiť do denníkov, ale aj do špeciálne vytvorenej knižky a mapy, s ktorou sa na záver hrá stolná hra. Pre série železničná doprava, flóra, historické osobnosti atď. nie je vytvorený špeciálny denník.

 

Čiarový kód z Fotonálepky bude zarátaný spolu s kódmi z Turistických vizitiek na denník zadarmo. Napr. ak bude zaslaných 20 kódov z Fotonálepiek a 80 kódov z Turistických vizitiek a rôzne iné kombinácie. Časom bude možné si Fotonálepky zaznamenávať vo svojom profile. Kód nebude zarátaný do klasického zlosovania o ceny, ktoré prebieha koncom novembra. Časom možno bude samostatné zlosovanie z Fotonálepiek. Odmeny ešte nie sú určené.

 

Verím, že Fotonálepky v spojení s Turistickými vizitkami sa stanú zaujímavou učebnou pomôckou, dielikom skladačky pri tvorbe vlastnej encyklopédie vedomostí o svojom blízkom i vzdialenom okolí.

 

Katalog

 

Katalog

 

Katalog

 

 

Predaj